Regionální televizní stanice určená lázeňským hostům a turistům.

Televizní stanice KTB si klade za cíl stát se průvodcem zahraničních, převážně rusky mluvících, turistů a lázeňských hostů při jejich pobytu v karlovarském regionu. Dále by měla, díky vysílání přes satelit, působit jako propagační médium za hranicemi České republiky. Divákům bude poskytovat nepřetržitý informační servis v ruském a českém jazyce a další interaktivní služby. Projekt, který nemá obdoby nejen v Karlovarském kraji, ale i v celorepublikovém měřítku, přispěje k lepší informovanosti návštěvníků a přinese účinnější propagaci služeb, které region nabízí.

Cílová skupina
 

Zahraniční turisté, plánující návštěvu České republiky. Zde stanice plní svou propagační funkci. Umožní potenciálním návštěvníkům prohlédnout si možnosti a služby v našem regionu.

Návštěvníci, kteří již jsou v našem regionu. Zde stanice navazuje na svojí propagační činnost a nabízí konkrétní služby regionu na míru.

V neposlední řadě jsou to rezidenti nebo návštěvníci s delší dobou pobytu. Zde si stanice klade za cíl zvýšit propojení mezi obchodníky a těmito návštěvníky nebo rezidenty.

Programová skladba stanice

  • Regionální zpravodajství a kulturní servis
  • Zahraniční zpravodajství (ve správný čas)
  • Webové kamery v lázeňských městech
  • Pořady z vlastní tvorby
  • Infoservis a prezentace služeb regionu
  • Záznamy a prezentace služeb regionu
  • Večerní interaktivní program

Programová skladba stanice je uzpůsobena pro průměrnou délku pobytu 10 dní. Cílem stanice je poskytování informací pro zahraniční a domácí návštěvníky a hosty Karlovarského a Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím televizního a internetového vysílání. Obsah vysílání bude popisovat společné atraktivity regionu vybraných měst v oblasti historie, kultury, sportu a využití volného času. Součástí vysílání bude i nabídka „bezkonkurenční“ aktivity a popis jedinečných míst v lázeňském trojúhelníku či Ústeckém kraji. Televizní stanice umožní oslovit v jednom okamžiku zahraniční návštěvníky na více místech v regionu (hotely, penziony, restaurace, infocentra, obchodní centra, veřejná prostranství apod.), ale také ve světě (satelitní vysílání).

Kde je možné KTB naladit?

Televizní stanice KTB vysílá na internetu a v chytrých médiích. Dále pak v sítích hotelových systémů a kabelových operátorů jak v České republice, tak i v zemích SNS.

Od Ledna 2014 je vysílání KTB dostupné v DVB-T Regionální sítě 1 47K v Karlových Varech a na 57K v Praze.

Proč inzerovat na KTB

Médium jedinečné svým zásahem.
Prezentace zajímavou audiovizuální formou.
Dostupnost z pohodlí domova nebo na internetu po celém světě.
Jasná profilace média.
Pomáhá se klientům rozhodnout před návštěvou destinace.
Nabízí jedinečné služby svým divákům.


Переключение на русский

Televizní stanice KTB      |      Divadelní 2132, 360 01 Karlovy Vary      |      www.ktb.tv      |      info@ktb.tv